Keresés
Close this search box.

Magyar Összehasonlító Jogi Egyesület

A Magyar Összehasonlító Jogi Egyesület (MÖJE) 2020-ban jött lére, tudományos tevékenységet és kutatást végez. A tevékenység kifejtése során az Egyesület tagjai tudományos és szakmai konferenciákon és más rendezvényeken vesznek részt, azokon előadást tartanak. Az Egyesület tagjai rendszeresen végeznek tudományos kutatásokat, az ennek során elért eredményeket tudományos formában teszik elérhetővé az érdeklődők számára, valamint tudományos folyóiratot is működtethet, illetve részt vehet egyéb kiadványok kiadásában. Mindezen tevékenységét országos és nemzetközi szinten is kifejti.

Közép-európai Összehasonlító Jogi Egyesület

Az egyesület 2021-ben jött létre. Az Egyesület céljai: összehasonlító jogi kutatásokat végez és tanulmányokat készít a magánjog, a közjog, az uniós és a nemzetközi jog területén, a közép-európai régióra fókuszálva, javaslatokat és véleményeket ad a közép-európai régió országainak tudományos közössége, nemzetközi szervezetei és állami szervei (különösen a jogalkotók és jogalkalmazók) számára, különös tekintettel az egyes jogintézmények hazai és külföldi alkalmazásának ösztönzésére és fejlesztésére.

Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet

A 2019-ben létrejött Intézet névadója, Mádl Ferenc akadémikus, a magyar jogösszehasonlítás emblematikus alakja, nemzetközi hírű jogtudós és köztársasági elnök. A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (MFI) felállításakor fontos modellként szolgáltak a más országokban már működő összehasonlító jogi intézetek, így különösen a szövetségi igazságügyi minisztérium szerveként működő Svájci Összehasonlító Jogi Intézet, a lengyel igazságügyi tárca alatt működő Igazságügyi Intézet, a Nemzetközi és Külföldi Joggal foglalkozó Görög Intézet, valamint bizonyos vonatkozásokban a Max Planck Institut. A külföldi példák felhasználásán túl az MFI felállításakor hangsúlyos volt továbbá az, hogy az Intézet mind szellemiségében, mind feladataiban, mind az ezekre tekintettel kiépülő személyi- és infrastrukturális képességeiben tükrözze a magyar nemzeti prioritásokat és sajátosságokat.Max Planck Institute.

Varsói Igazságügyi Intézet

A Varsói Igazságügyi Intézet az igazságügyi miniszternek alárendelt állami szervezeti egység, amely tudományos és kutatási tevékenységet folytat a jog megalkotása, alkalmazása, axiológiája és társadalmi működése, valamint a bűnözés és a társadalmi patológia jelenségei terén. Az intézet 1990-ben jött létre két, korábban külön-külön működő kutatóegység – az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Jogi Tanulmányok Intézete és a Legfőbb Ügyészség Bűnügyi Problémák Intézete – egyesítéséből.

Román Összehasonlító Jogi Egyesület

Román Összehasonlító Jogi Egyesület

A Román Összehasonlító Jogi Egyesület egy romániai bejegyzett jogi személy, amelyet 2020-ban hoztak létre azzal a céllal, hogy összehozza az összehasonlító jog területén tevékenykedő kutatókat és egyetemi oktatókat. Az egyesület tagjai kutatásokat folytatnak ezen a területen, amelyet az egyesület a szükséges emberi és anyagi erőforrások összpontosításával kíván segíteni a jogösszehasonlítás céljainak előmozdítása érdekében általában, és különösen a román magánjog fejlődésének elősegítése érdekében.

Összehasonlító Jogi Tudományos Egyesület, Lengyelország

A Jogi Összehasonlító Tudományos Társaság a jogtudományok tanulmányozásával foglalkozó tudósok önkéntes, önkormányzati alapon működő, állandó társulása, amely a közép-európai régióra összpontosít, összehasonlító és interdiszciplináris szemszögből.

Az egyesületet a kutatók és a különböző hazai és külföldi egyetemek és tudományos egységek közötti együttműködés gondolata motiválja. Az egyesület egyben a véleménycsere helyszíne is – ez a kezdeményezés sok embert hozott össze a különbségeken keresztül.

Egyesület a szerbiai összehasonlító jogi kutatások előmozdítására

Egyesület a szerbiai összehasonlító jogi kutatások előmozdítására

A 2020-ban alapított Szerbiai Összehasonlító Jogi Kutatások Előmozdításáért Egyesület egy nem kormányzati és nonprofit szervezet, amely a tudományos kutatás előmozdítása és a nemzetközi tudományos együttműködés elősegítése mellett kötelezte el magát az összehasonlító jog területén. Az egyesület fő célkitűzései közé tartozik az összehasonlító jog területén végzett kutatási kiválóság előmozdítása és megerősítése, a jogrendszerek és joggyakorlatok elemzésének javítása, a kutatási eredmények publikációk és konferenciák révén történő terjesztésének elősegítése, valamint a széles körű tudományos együttműködés elősegítése, különös hangsúlyt fektetve a közép-európai országokon belüli tudományos kapcsolatok erősítésére.

Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar

Az Állam- és Jogtudományi Kar az ország negyedik jogi karaként jött létre és 1981-ben indította el az állam- és jogtudományi képzését. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. A magas szintű oktatást hazai és nemzetközi szinten is elismert professzoraink garantálják. Büszkék vagyunk hallgatóinkra is. Végzett hallgatóink magas posztot töltenek be az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, az egyetemi oktatás, a köz-, és magánszféra különböző területein, hazánkban és külföldön egyaránt.

Partnereink

Scroll to Top