Keresés
Close this search box.

Egyenlőség a folyamatosan integrálódó unióban

A kutatási célról bővebben

A kutatócsoport célja annak feltárása, hogy lehetséges-e szorosabb (integráltabb) európai együttműködést biztosítani az Európai Unió tagállamai között, tiszteletben tartva azok egyenlőségét. Az EU-szerződés preambuluma a tagállamok azon akaratáról szól, hogy folytatni kívánják az európai népek közötti egyre szorosabb unió megteremtésének folyamatát. Egy olyan uniót kívánnak létrehozni, amelyben a döntéseket a szubszidiaritás elvének megfelelően a lehető legközelebb hozzák a polgárokhoz. Azt is kimondja, hogy célja a népek közötti szolidaritás elmélyítése, történelmük, kultúrájuk és hagyományaik tiszteletben tartása mellett. De mit jelent mindez a gyakorlatban? Kétségtelen, hogy minden tagállam érdekelt az Európai Unión belüli kölcsönös együttműködésben. Azonban viták alakulhatnak ki arról, hogy ezt az együttműködést hogyan kell biztosítani (kormányközi módszer vs. szupranacionális módszer) és mely területeken. Kétségek merülhetnek fel az Európai Unió jelenlegi működési struktúrájának megfelelőségét illetően is. Rendkívül fontossá válik az Európai Unió demokratikus működése, a tagállamok egyenrangúsága és az Európai Unió igazgatási szerveiben történő hatékony döntéshozatal közötti megfelelő egyensúly kérdése.

A kutatócsoport professzorai

Konferenciáink

No results found.

Más eredményeink

Nem található eredmény.

Hírlevél feliratkozás​

Hírlevelünkben megosztjuk az aktuális kutató- és publikációs munkákat, tájékoztatunk közeledő eseményekről és betekintést adunk a nálunk folyó projektekbe.

Scroll to Top