EN

Az államháztartás szabályozása a pénzügyi alkotmányosság tükrében

Nagy Zoltán | Elemzés egyes közép-kelet európai országokon
Vissza

Rövid bevezető gondolatok

Az államháztartási jog az utóbbi évtizedek egyik legdinamikusabban fejlődő jogterülete, amely szerteágazó szabályozási területein keresztül széleskörű ismeretanyagot fed le. A társadalmi élet összetettsége komoly kihívások elé állítja az államháztartási jogot. Az elmúlt évek gazdasági válságai jelentősen rávilágítottak a szabályozás fontosságára és az állam szerepére az államháztartási ügyekben. A közpénzügyi szabályozás egyre fontosabb részévé válik a gazdaságnak, és áthatja a gazdasági és társadalmi tevékenységek egyre szélesebb körét. A pénzügyek ismerete nélkül már nem lehet teljes képet alkotni a jog különböző területeiről, és a jogtudományi tanulmányok sem lehetnek teljesek ilyen ismeretek nélkül. 

Ez a könyv egy olyan sorozat első darabja, amely Közép-Európa közpénzügyi jogát tárgyalja, annak különböző részterületeire lebontva. A könyv a Central European Academic (CEA) ösztöndíjas PhD-program államháztartási jogi moduljainak tananyagát képezi, amely átfogó áttekintést nyújt az egyes közép-európai országok nemzeti szabályozásáról és összehasonlító jogi bemutatásáról. 

A könyv segítséget nyújthat a pénzügyi joggal foglalkozó szakembereknek a közép-európai pénzügyi szabályozás megismerésében, és hasznos betekintést ad a terület kutatói számára. A közép-európai országok az elmúlt évtizedekben hasonló gazdasági átalakulásokon mentek keresztül, amelyek társadalmaikban hasonló problémákat hoztak létre, így hasznos áttekinteni, hogy milyen jogi megoldások voltak sikeresek - vagy kevésbé sikeresek - e problémák kezelésében. Ezen országok jogalkotása fontos tanulságokkal szolgálhat a jövőre nézve is, ha tanulunk egymás szabályozási sajátosságaiból. A CEA ösztöndíjas doktoranduszai már az államháztartási jog kurzusok sikeres elvégzése után rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel, ami még akkor is jelentős, ha figyelembe vesszük, hogy az államháztartási jog a leggyorsabban változó jogterület.

Tovább olvasom

A könyv első fejezete az államháztartás elméleti kérdéseivel foglalkozik, bemutatva a szabályozásban alkalmazott jogintézmények alapvető jellemzőit, valamint a gazdasági és jogi rendszerbe való beilleszkedésüket. Az alapvető gazdasági jelenségek megértése nélkül nem lehet helyesen értelmezni a jogi intézményeket és fogalmakat. Az állam gazdasági szerepe - a pénz fogalma és jelentősége - az államháztartás szabályozási rendszerének megértéséhez vezeti az olvasót. 

A könyv második része az egyes közép-európai országok nemzeti szabályozási modelljeit tárgyalja. A nemzeti modellek az egyes országok közpénzügyi szabályozásának fejlődését és rendszerét szemléltetik. 

A DOI: 10.54171/2022.zn.ropfatilofc_1 12 NAGY Zoltán könyvének alapgondolata az volt, hogy az államháztartás alkotmányos szabályainak bemutatásával átfogó áttekintést nyújtson az államháztartási jogról. A szerzők az államháztartás egyes területeit a nemzeti alkotmányos szabályozások alapján eltérő hangsúlyokkal mutatják be. Ezáltal szemléltetik az alkotmányos szabályozás különböző szintjeit. 

A könyv harmadik része a nemzeti szabályozások összehasonlító elemzését mutatja be, elemezve a különböző nemzeti megoldásokat, rámutatva a hasonló és eltérő szabályozási modellekre. A könyvnek ez a része egyben összefoglaló fejezet is. A szerzők remélik, hogy az államháztartási jog területén hasznos könyvet alkottak, amely a jog más területein dolgozó PhD-hallgatók és a jogalkalmazók számára is bővíti a pénzügyekkel kapcsolatos ismereteket és megértést.

Kövessen minket ezeken a felületeken is:
Név: Közép-európai Akadémia

Rövid név: KEA

Adószám: 19359711-1-43

Közösségi adószám: HU19359711

Nyilvántartási száma: Oktatási Hivatal FNYF/419-4/2023

Székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14.
CEA Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram