EN

A család védelme jogi szempontból

Tímea Barzó, Barnabás Lenkovics | Elemzés egyes közép-kelet európai országokon
Vissza

Rövid bevezető gondolatok

A Kelet-európai Professzorok Hálózatának egyik közös kutatási témája a “Családvédelem a jogban”. E kutatási téma elnevezése már önmagában is elhatárolásnak tekinthető, hiszen csak a jogi védelem alapjaira és optimális eszközeire vonatkozik. Ha azonban elhagyjuk ezt a jogra vonatkozó szűkítést (amikor a “Család védelméről” beszélünk), azonnal kiderül, hogy mennyivel tágabb a kutatási téma. A család védelme az emberi evolúció kezdetéig (a történelem előtti időkig) nyúlik vissza, és eszköztára azokból a természeti törvényekből ered, amelyek jóval az állam és a jog létrejöttét megelőzően keletkeztek. A jogon kívül számos más tudományágon keresztül (biológia és etológia, általában véve, de különösen a humán etológia, pszichológia, szociológia, antropológia és kulturális antropológia) is feltárható ez a széles kutatási terület. Ezek között nemcsak a társadalomtudományok, hanem a természettudományok is megtalálhatók. Mindezek a “tudomány” részterületei, és közös nevezőjük, hogy tárgyuk az emberiség, azaz humán tudományok. Végső lényegét tekintve “minden emberi tudás megszerzésének célja az ember jobb önismerete”.

Tovább olvasom

1 Ezért célszerű és hasznos, ha ezeket a kutatási eredményeket a jogtudomány hasznosítja. Ebben az értelemben igyekszem szélesíteni a jogtudomány gondolkodási bázisát ebben az összetett témában, és “társadalomtudományosítani”, vagy általánosabban “tudományosítani” a jogtudományt, hogy elkerüljük az “egysíkú gondolkodás” vádját.2 Ez egy nehéz terület és egy szokatlan módszertani kísérlet, a szerteágazó összetettsége miatt. Az “etológia például az emberi viselkedést egy adott rendszer működésének tárgyaként elemzi. ... Az emberi társadalmi viselkedés alapját képező szerves rendszer elemzése a legnehezebb és egyben a legmerészebb feladat, mert ez a rendszer messze a legösszetettebb a Földön”.3 A bioökonómia (a természeti törvények és a gazdasági elvek összehangolásában) és a viselkedési közgazdaságtan (az ember anyagi és immateriális, szellemi szükségleteinek összehangolásában) vezető példái azonban azt bizonyítják, hogy nem lehetetlen a feladat megoldása. Az ember természeti és társadalmi lény, aki e két rendszerben, azok alrendszereiben és kölcsönös kölcsönhatásaikban él. Mint ilyen, az emberek házasságot kötnek és családot alapítanak, ami természetes és társadalmi válságokat okoz, beleértve a belső (önkonfliktusok) és külső (a házastárs és a család) fizikai és lelki válságokat is, a jövő nemzedékek megteremtése érdekében.

Kövessen minket ezeken a felületeken is:
Név: Közép-európai Akadémia

Rövid név: KEA

Adószám: 19359711-1-43

Közösségi adószám: HU19359711

Nyilvántartási száma: Oktatási Hivatal FNYF/419-4/2023

Székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram