EN

Folyóiratok

Mádl Ferenc Institute of Comparative Law | CEA Publishing

Law, Identity and Values

Mádl Ferenc Institute of Comparative Law | CEA Publishing

A Law, Identity and Values című folyóirat - ahogy a címe is mutatja - olyan tudományos cikkeket kíván közzétenni, amelyek a közép-európai régió sajátos értékeihez kapcsolódnak, és amelyek tükrözik Közép-Európa egyedi identitását. A folyóirat olyan jogi cikkek publikálására vállalkozik, amelyek a közép-európai országok sajátos jogi hagyományát mutatják be. A Jog, identitás és értékek nemcsak tudományos folyóirat, hanem egyben küldetés is, hogy tiszteletben tartsa a közép-európai országok hagyományait, amelyek bizonyos kérdésekben egyedi jogi megoldásokkal rendelkeznek.

The Central European Journal of Comparative Law

Mádl Ferenc Institute of Comparative Law | CEA Publishing

A Central European Journal of Comparative Law (CEJCL) célja, hogy olyan összehasonlító jogi kutatási fórummá váljon, amely elsősorban, de nem kizárólag az európai országok magán- és közjogát elemzi. Kéziratokat fogadnak el a politikatudomány (pl. összehasonlító politika) és a nemzetközi kapcsolatok területéről is. Mind a CEJCL kutatási témái, mind az elfogadott megközelítés relevánsak a közép-európai és kelet-közép-európai régió számára, ezért a CEJCL e régión belül is jelentős kiadványként kívánja kiépíteni hírnevét. A CEJCL a tematikus témákat részesíti előnyben az egyszerűbb összehasonlíthatóság előmozdítása érdekében. A CEJCL számára kiemelten fontos a “legjobb gyakorlatok” biztosítása és a különböző jogi megoldások elérhetővé és értelmezhetővé tétele az érintett országcsoport számára. Az összehasonlító jogi cikkek mellett a CEJCL célja olyan tudományos írások közzététele is, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak az összehasonlító jogi kutatások elvégzéséhez.
kisKep
Law, Identity and Values Vol. 1 No. 1 (2021)

A 2021-es év első száma két témában tartalmaz cikkeket: egyrészt az aktuális családjogi kérdéseket, másrészt a jogi kontextusban felmerülő vallási vonatkozású problémákat elemző cikkeket.

kisKep
Law, Identity and Values Vol. 1 No. 2 (2021)

A 2021-es évfolyam második száma olyan cikkekből áll, amelyek egyrészt a vallással kapcsolatos aktuális jogi problémákkal, másrészt a közösségi médiával és annak a véleménynyilvánítás szabadságára gyakorolt hatásával foglalkoznak.

kisKep
Law, Identity and Values Vol. 2 No. 1 (2022)

A 2022-es évfolyam első száma három témakörben tartalmaz cikkeket: alkotmányos érvelés és értelmezés, a közösségi média és a digitális platformok kortárs jogi problémái, valamint családjogi kérdések.

kisKep
The Central European Journal of Comparative Law Vol. 1 No. 2 (2020)

A Central European Journal of Comparative Law 2020. évi második száma három fő témára összpontosít: az uniós jog és a nemzeti jogrendszerek közötti kapcsolat, különös tekintettel az Alkotmány szerepére a jogforrások hierarchiájában; az alapvető jogok korlátozása a különleges jogrend során; valamint a külföldi befektetések nemzeti szintű ellenőrzési rendszerei. Az olvasók továbbá olvashatnak a munkajog (otthoni […]

kisKep
The Central European Journal of Comparative Law Vol. 1 No. 1 (2020)

Első számunk elsősorban a korlátolt felelősségű társaságok jogi kérdéseivel foglalkozik. Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia társasági jogi szakértői elemzik a kft-kkel kapcsolatos nemzeti jogukat. Emellett más érdekes témák is szerepelnek a lapszámban, mint például a nem területi autonómia, a külföldi joggal kapcsolatos szakértői vélemények és a börtönök túlzsúfoltsága.

kisKep
The Central European Journal of Comparative Law Vol. 2 No. 1 (2021)

A 2021-es év első száma sokféle témát tartalmaz. Az olvasók nemzetközileg elismert szakértők tudományos írásait olvashatják a jogállamiságról, a nemzeti jog és az uniós jog viszonyáról, a családi vállalkozásokról, a magánjog újrakodifikációjáról stb.

kisKep
The Central European Journal of Comparative Law Vol. 2 No. 2 (2021)

A folyóirat 2021. évi második száma összehasonlító jogi elemzéseket tartalmaz a jogi folyóiratok rangsorolásáról, a családi vállalkozások generációk közötti átadásáról, a földpolitikával foglalkozó rendelkezésekről, az oktatási célú etnikai adatgyűjtésről, a házassághoz való alapjogról, valamint néhány kiválasztott alkotmányos értékről és garanciáról. A szám emellett tudományos cikkeket közöl a következő témákban: nemzetközi befektetési jog Németországban, alapvető jogok […]

kisKep
The Central European Journal of Comparative Law Vol. 3 No. 1 (2022)

A Central European Journal of Comparative Law 2022. évi első számának két fő témája van. Egyrészt a beruházásvédelemről, különösen az uniós jog és a nemzeti jog viszonyáról szóló elemzéseket tartalmaz, másrészt pedig az alkotmányos értékekről közöl cikkeket, különös hangsúlyt fektetve az alkotmányokban megjelenő keresztény értékekre.

Kövessen minket ezeken a felületeken is:
Név: Közép-európai Akadémia

Rövid név: KEA

Adószám: 19359711-1-43

Közösségi adószám: HU19359711

Nyilvántartási száma: Oktatási Hivatal FNYF/419-4/2023

Székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14.
CEA Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram