Keresés
Close this search box.

Vezetői profil

Bemutatkozás

A Közép-európai Akadémia (Továbbiakban: Akadémia) főigazgatójaként felel az Akadémia alaptevékenységnek megfelelő működéséért, ennek keretében gyakorolja a foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat, valamint a munkavégzésre irányuló megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat. Kiemelt feladata az Akadémián belül folytatott nemzetközi összehasonlító jogtudományi kutatások irányítása, szervezése, a kutatási, képzési, publikálási és népszerűsítési tevékenységek támogatásának elősegítése. A Főigazgató a Kutatóközponton keresztül ellátja a Közép-európai Professzori Hálózattal és a Közép-európai Junior Program gyakornoki alprogramjával, valamint a „CEA Publishing Kiadó” működtetésével kapcsolatos vezetői, irányítói feladatokat.

A tevékenysége által érintett feladatok vonatkozásában együttműködik az alapító Egyetem rektorával, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elnökével és az Állam- és Jogtudományi Kar dékánjával.

Dr. Heinerné Prof.
Dr. Barzó Tímea Tünde

Főigazgató

Dr. Heinerné Prof.
Dr. Barzó Tímea Tünde

Főigazgató

Munkasságáról bővebben

Oktatói tevékenység

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea
Főigazgató

Oktatói tevékenység
2021. 09. 06. óta egyetemi tanár – Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi

Intézeti Tanszék

2018. november 1.
óta

intézeti tanszékvezető – Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar,
Polgári Jogi Intézeti Tanszék

2016. 09. 01. óta egyetemi docensként másodállás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Államtudományi- és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézetében
2015-től Polgári jogi rekodifikáció, nemzetközi és jogági harmonizáció c. program
vezetője a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában

2013 szeptembere
óta ME ÁJK, Jogi Felsőoktatási Szakképzés szakfelelőse
2007 óta ME ÁJK, Jogi asszisztens képzés szakfelelőse
2004. 07. 01. óta egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi

Intézeti Tanszék

2004-től Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola egyik témavezetője
2000.
szeptembertől ME ÁJK, Jogi Szakokleveles Orvos képzés szakfelelőse
1994.07.01. adjunktus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai

Tudományok Intézete, Polgári Jogi Tanszék

1991.03.01. –
1994.07.01.

tanársegéd – Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi
Tudományok Intézete

 
Tanulmányok
2019. "Summa cum laude" minősítésű habilitáció – Miskolci Egyetem
2014. ELTE – egészségügyi szakjogász képzettség megszerzése "jeles" minősítéssel
2003. "summa cum laude" minősítésű PhD oklevél megszerzése – Miskolci Egyetem
1998. abszolutórium megszerzése – ME Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
1994. levelező doktoranda – ME Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
1993. "jeles" minősítésű szakvizsga

1991. diploma, "summa cum laude" minősítésse – Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
1986-1991. Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak
1982-1986. Földes Ferenc Gimnázium
 
Kutatási területek
családi jog, egészségügyi jog, személyiségi jogok, kötelmi jog
 
Szakmai tevékenységek
2019-2021 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kari Tanács tagja
2018. 06.01. Apáczai Csere János-díj (EMMI kitüntetés)
2018. Kiváló Konzulensi Oklevél (ME)

2017.

Miskolci Egyetem Etikai Bizotságának elnöke
MAB Miskolci Akadémiai Bizottság Civilisztikai Munkabizottság elnöke
MAB Miskolci Akadémiai Bizottság Állam- és Jogtudományi Bizottság tagja

2013 A Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója kitüntetés
2013 óta Magánjogot Oktatók Egyesületének Elnökségi tagja
2003-2013 Jogi Szakvizsga Bizottság tagja
2003-tól "Mancsért és Követőiért Alapítvány" Kuratóriumának tagja
2000-től Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara tagja
1995-től FICE Magyarországi Egyesületének tagja
 
Idegennyelv – ismeret
angol – középfokú államni nyelvvizsga
orosz – középfokú állami nyelvvizsga
 
Publikációs tevékenység (MTMT)
 
Egyéb tevékenységek
2017-től Alternatív Vitarendezés (AVR) Európai Szemle Online folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
2017-től Miskolci Jogtudó hallgatói online folyóirat szerkesztőbizottsági tagja

2015-től Visegrad Journal on Human Rights folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
2007-től Miskolci Jogi Szemle folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
2006-tól a Miskolci Gráciák Egyesület alapító tagja

2021. 09. 06. óta

egyetemi tanár – Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi

Intézeti Tanszék

2018. november 1.
óta
intézeti tanszékvezető – Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar,
Polgári Jogi Intézeti Tanszék
2016. 09. 01. óta egyetemi docensként másodállás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Államtudományi- és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézetében
2015-től Polgári jogi rekodifikáció, nemzetközi és jogági harmonizáció c. program
vezetője a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában
2013 szeptembere
óta
ME ÁJK, Jogi Felsőoktatási Szakképzés szakfelelőse
2007 óta ME ÁJK, Jogi asszisztens képzés szakfelelőse
2004. 07. 01. óta

egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi

Intézeti Tanszék

2004-től Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola egyik témavezetője
2000.
szeptembertől
ME ÁJK, Jogi Szakokleveles Orvos képzés szakfelelőse
1994.07.01.

adjunktus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai

Tudományok Intézete, Polgári Jogi Tanszék

1991.03.01. –
1994.07.01.
tanársegéd – Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi
Tudományok Intézete

Hírlevél feliratkozás​

Hírlevelünkben megosztjuk az aktuális kutató- és publikációs munkákat, tájékoztatunk közeledő eseményekről és betekintést adunk a nálunk folyó projektekbe.

Scroll to Top