EN

Regulation of public finances in light of financial constitutionality

Zoltán Nagy | Analysis on Certain Central and Eastern European Countries
Back

Brief introductory thoughts

Az államháztartási jog az utóbbi évtizedek egyik legdinamikusabban fejlődő jogterülete, amely szerteágazó szabályozási területein keresztül széleskörű ismeretanyagot fed le. A társadalmi élet összetettsége komoly kihívások elé állítja az államháztartási jogot. Az elmúlt évek gazdasági válságai jelentősen rávilágítottak a szabályozás fontosságára és az állam szerepére az államháztartási ügyekben. A közpénzügyi szabályozás egyre fontosabb részévé válik a gazdaságnak, és áthatja a gazdasági és társadalmi tevékenységek egyre szélesebb körét. A pénzügyek ismerete nélkül már nem lehet teljes képet alkotni a jog különböző területeiről, és a jogtudományi tanulmányok sem lehetnek teljesek ilyen ismeretek nélkül. 

Ez a könyv egy olyan sorozat első darabja, amely Közép-Európa közpénzügyi jogát tárgyalja, annak különböző részterületeire lebontva. A könyv a Central European Academic (CEA) ösztöndíjas PhD-program államháztartási jogi moduljainak tananyagát képezi, amely átfogó áttekintést nyújt az egyes közép-európai országok nemzeti szabályozásáról és összehasonlító jogi bemutatásáról. 

A könyv segítséget nyújthat a pénzügyi joggal foglalkozó szakembereknek a közép-európai pénzügyi szabályozás megismerésében, és hasznos betekintést ad a terület kutatói számára. A közép-európai országok az elmúlt évtizedekben hasonló gazdasági átalakulásokon mentek keresztül, amelyek társadalmaikban hasonló problémákat hoztak létre, így hasznos áttekinteni, hogy milyen jogi megoldások voltak sikeresek - vagy kevésbé sikeresek - e problémák kezelésében. Ezen országok jogalkotása fontos tanulságokkal szolgálhat a jövőre nézve is, ha tanulunk egymás szabályozási sajátosságaiból. A CEA ösztöndíjas doktoranduszai már az államháztartási jog kurzusok sikeres elvégzése után rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel, ami még akkor is jelentős, ha figyelembe vesszük, hogy az államháztartási jog a leggyorsabban változó jogterület.

Read more »

A könyv első fejezete az államháztartás elméleti kérdéseivel foglalkozik, bemutatva a szabályozásban alkalmazott jogintézmények alapvető jellemzőit, valamint a gazdasági és jogi rendszerbe való beilleszkedésüket. Az alapvető gazdasági jelenségek megértése nélkül nem lehet helyesen értelmezni a jogi intézményeket és fogalmakat. Az állam gazdasági szerepe - a pénz fogalma és jelentősége - az államháztartás szabályozási rendszerének megértéséhez vezeti az olvasót. 

A könyv második része az egyes közép-európai országok nemzeti szabályozási modelljeit tárgyalja. A nemzeti modellek az egyes országok közpénzügyi szabályozásának fejlődését és rendszerét szemléltetik. 

A DOI: 10.54171/2022.zn.ropfatilofc_1 12 NAGY Zoltán könyvének alapgondolata az volt, hogy az államháztartás alkotmányos szabályainak bemutatásával átfogó áttekintést nyújtson az államháztartási jogról. A szerzők az államháztartás egyes területeit a nemzeti alkotmányos szabályozások alapján eltérő hangsúlyokkal mutatják be. Ezáltal szemléltetik az alkotmányos szabályozás különböző szintjeit. 

A könyv harmadik része a nemzeti szabályozások összehasonlító elemzését mutatja be, elemezve a különböző nemzeti megoldásokat, rámutatva a hasonló és eltérő szabályozási modellekre. A könyvnek ez a része egyben összefoglaló fejezet is. A szerzők remélik, hogy az államháztartási jog területén hasznos könyvet alkottak, amely a jog más területein dolgozó PhD-hallgatók és a jogalkalmazók számára is bővíti a pénzügyekkel kapcsolatos ismereteket és megértést.

Name: Central European Academy

Short name: CEA

Tax number: 19359711-1-43

Community tax number: HU19359711-1-43

Registration number: Education Office FNYF/419-4/2023

Registered office: 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14.
CEA Copyright © 2022

All rights reserved | Privacy policy and information | Imprint

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram