Search
Close this search box.

Migration Challenges – Legal Responses in Specific Terms

A Közép-európai Akadémia és a Zágrábi Egyetem Jogtudományi Kara 2024. február 15-16-án „Migration Challenges – Legal Responses in Specific Terms” címmel konferenciát rendez a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, a Igazságügyi Intézet Varsó, illetve a Közép-európai Összehasonlító Jogi Egyesület közreműködésével. 

A gazdasági kormányzás kutatási projekt a kormányzás gazdasági aspektusait vizsgálja, beleértve annak költségvetési (államháztartási, adózási és állami támogatási területekre lebontott) és monetáris politikai pilléreit. A kutatási projekt sajátossága, hogy nem csak általános, elméleti szempontból elemzi a fenti témákat, hanem figyelembe veszi a közép-kelet-európai országok speciális nézőpontját, valamint az uniós jogi álláspontot is. A kelet-közép-európai perspektíva országonkénti (7 EU-tagállam és 1 nem EU-tagállam) bontásban kerül kidolgozásra, azonban a kutatási projekt célja, hogy a nemzeti sajátosságok megfigyeléséből általános következtetéseket vonjon le. Ez a megközelítés lehetővé teszi a hasonlóságok és különbségek feltárását a tagállamok álláspontjait illetően, valamint a tagállamok és az EU álláspontjaihoz viszonyítva.

Következésképpen azonosíthatóak az esetlegesen egymásnak ellentmondó álláspontok okai. A
kutatás célja, hogy megvilágítsa a nemzetek feletti közösség működésének előnyeit és kihívásait a gazdaságpolitika területén, különös tekintettel az EU és a tagállamok célkitűzéseinek összehangolására.

Please share our article on your favourite channel or send it to your friends.

Facebook
X
LinkedIn

Similar posts

A Közép-európai Akadémia 2024. június 13-14-én „Fortifying Europe: Selected discussions on Common Security and Defence”…

A Közép-európai Akadémia 2024. június 7-én „Instruments for preserving the unity of family businesses and…

A Közép-európai Akadémia 2024. március 21-22-én „Federalism and the Future of the Diverse EU” címmel…

Scroll to Top